Nadační fond se představuje

Nadační fond GSK je firemním nadačním fondem společnosti GlaxoSmithKline, s. r. o., která je pobočkou jedné z největších farmaceutických firem na světě.

Společnost GSK si je vědoma své společenské odpovědnosti, která vyplývá z jejího postavení, a proto velkou pozornost věnuje podpoře veřejně prospěšných a charitativních projektů. V České republice podporujeme aktivity zejména v oblasti vzdělávání, sociální a ve zdravotnictví.

Nadační fond GSK navazuje na tradici Nadačního fondu Elpida, u jehož zrodu jsme v roce 2002 stáli. Jeho cílem je podpořit projekty, které odrážejí celospolečenskou potřebu a mají význam pro konkrétní skupiny lidí, jež nejvíce potřebují pomoc svého okolí. Jedná se především o aktivity zaměřené na pomoc seniorům a nemocným lidem.

Novinky

18. 07. 2013

Nadační fond GSK rozdělil 1 milion korun na projekty zaměřené na seniory a nemocné

Na konci června zveřejnil Nadační fond GSK (NF GSK) výsledky letošního grantového řízení.


» více

08. 03. 2012

Aktivní senioři se na přednáškách dozvědí o výzkumu a vývoji léků

Moderní společnost zažila v posledních desetiletích velký pokrok v oblasti medicíny a farmacie. Díky němu se podařilo objevit účinnou léčbu řady závažných onemocnění, zlepšit kvalitu života pacientů a prodloužit jeho délku.


» více

17. 10. 2011

Společnost GSK stojí u vzniku Asociace firemních nadací a fondů

Česká pobočka farmaceutické společnosti GlaxoSmithKline se v září letošního roku stala jedním ze zakládajících členů nově vzniklé Asociace firemních nadací a fondů.


» více
Aktualizováno 10. 07. 2014 GlaxoSmithKline Česká republika.
© 2001-2014 GlaxoSmithKline a Pears Health Cyber.
Právní prohlášení | Prohlášení o ochraně soukromí