Výsledky grantového řízení

Do grantového řízení pro rok 2015 přihlásily neziskové organizace z celé České republiky 99 projektů. Projekty musely být zaměřeny na pomoc a podporu seniorů nebo osob dlouhodobě nemocných. Pouze 9 projektů postoupilo do druhého kola a mohly být prezentovány osobně organizacemi před grantovou komisí. Komise hlasováním jednotně rozhodla, že všech 9 organizacích získá grant (dvě organizace získaly pouze sníženou částku). Nadační fond udělil i BONUS ve výši 50 000 Kč na rozvoj organizace. O příjemci hlasovali zaměstnanci GSK. 

Projekty, které získaly grant pro rok 2015

ARPIDA, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú.

Projekt: Respitní péče pro dospělé s těžkým kombinovaným postižením v Jihočeském kraji
Grant: 120 000 Kč
Cílem projektu je pomoci rodinám pečujícím o dospělého člena s kombinovaným postižením, předcházet vyčerpání pečujících či zhoršení péče a ohrožení setrvání dospělého s postižením v jeho přirozeném prostředí, řešit nedostupnost nabídky respitní péče pro rodiny s dospělým s kombinovaným postižením na území Jihočeského kraje a nabídnout jim pilotní program návazné respitní péče. Prostřednictvím pilotního programu chtějí vytvořit podmínky pro dlouhodobé řešení nabídky respitní péče v Jihočeském kraji (financování, zařazení do strategických a rozvojových plánů kraje).

Domov Sue Ryder o.p.s.

Projekt: Dobrovolníci pro křehké seniory
Grant: 120 000 Kč
V Domově S.R. se snažíme o klienty pečovat s respektem. Kromě péče odborníků má nedílné místo i pomoc dobrovolníků z řad veřejnosti. Dobrovolníci se seniorům osobně věnují, navazují s nimi vztahy, zajímají se o jejich životní příběh a naslouchají jim. Připravují pro ně tématicky zaměřené aktivity. Cílem projektu je rozvíjet síť dobrovolníků pomáhajících v domově pro seniory, poskytovat jim efektivní podporu v jejich práci a tím zabezpečit, aby jejich dobrovolnické úsilí mělo co největší přínos. Dobrovolníci budou zapojeni do implementace PBM jehož cílem je přizpůsobit se a tím zkvalitnit péči o seniora. Dobrovolník se stane součástí týmu pečujícího o seniora.

ERGO Aktiv, o.p.s.

Projekt: Návrat zpátky - intenzivní podpora osob po cévní mozkové příhodě či jiném poškození mozku formou denního stacionáře
Grant: 120 000 Kč  
Cílem projektu je zajistit návrat klientů do aktivního a samostatného života dle jejich osobních cílů, dosažení maximálního návratu postižených funkcí (fyzických, kognitivních, duševních, sociálních) prostřednictvím přesně cílené podpory ergoterapeutů, fyzioterapeutů, sociálních pracovníků, psychoterapeutů, logopedů a lékařů. Projekt se snaží o dosažení samostatnosti klientů prostřednictvím tréninku, případně nalezení kompenzace přetrvávajících omezení v podobě kompenzačních pomůcek a strategií a konečně nalezení smysluplné trvalé aktivity - návrat do zaměstnání či nalezení nového zaměstnání, dobrovolnictví, studium, výplň volného času.

Okamžik – sdružení pro podporu nejen nevidomých

Projekt: Vidět tvýma očima – asistence pro nevidomé děti
Grant: 95 000 Kč
Cílem projektu je přispět k vyšší samostatnosti a k aktivnímu zapojení nevidomých dětí do běžného života a odlehčit rodinám v každodenní péči o ně.

Parkinson-Help o.s. (Pacientská organizace)

Projekt: Universita Dr. Parkinsona 2015-2016
Grant: 120 000 Kč 
Hlavním cílem je zkvalitnění života osob trpících PN na záladě jejich aktivní participace. Program je sestaven tak, aby odpovídal potřebám jednotlivých osob s PN a zároveň podporoval vztahy v rámci komunity parkinsoniků navzájem. Univerzita dr. Parkinsona zahrnuje cca 25 hodin aktivit měsíčně. Program zahrnuje aktivity, které jsou zaměřeny na fyzické a duševní potřeby osob s PN.

Pomocné tlapky o.p.s.

Projekt: Pes pro seniory
Grant: 120 000 Kč
Cílem projektu je příprava terapeutického psa pro domov pro seniory, který nahradí již vysloužilou terapeutku fenku Lucku.

Raná péče EDA

Projekt: EDA PLAY SIMPLE - aplikace pro trénink zraku a jemné motoriky
Grant: 105 000 Kč 
Rozšíření portfolia a nabídky vzdělávacích pomůcek pro zrakové postižené děti a děti s dalšími vadami. Vznik další z rodiny aplikací EDA PLAY jako nástroje pro trénink zraku tj. zlepšení schopnosti dětí vidět a grafomotorických schopností dětí a to i těch s těžkým kombinovaný postižení. Program pomůže ke změně systému financování neziskové organizace: fundraisingový nástroj pro neziskovou organizaci Raná péče EDA o.p.s., který pomůže spolufinancovat činnost této organizace.

TŘI, o.p.s.

Projekt: Spolupráce na rozvoji dětské paliativní péče v ČR
Grant: 50 000 Kč
Hlavním cílem projektu je propojení současných poskytovatelů a dalších odborníků, které vnímáme jako nezbytné pro rozvoj, zavádění a systémové uchopení dětské paliativní péče v ČR. Chceme v rámci pracovní skupiny specifikovat současné podmínky pro poskytování dětské paliativní péče v ČR a nastínit životaschopné varianty této péče tak, aby její dostupnost byla zajištěna na každém místě naší republiky. To umožní současným i potenciálním poskytovatelům harmonizovat své aktivity, a tak návazně vhodně uspokojit potřeby dětí, jejichž stav vyžaduje paliativní péči, a jejich rodinných příslušníků  

Zdravotní klaun o.p.s.

Projekt: Léčba humorem pro dříve narozené - Klauniády a speciální akce pro seniory
Grant: 100 000 Kč
Cílem projektu je přinést humor do geriatrických zařízení. Vyvolat vzpomínky a terapeuticky působit na geriatrické pacienty. Zvýšit chuť do života. Návštěvy vytvářejí příběhy a situace, jejichž součástí jsou také techniky tréninku paměti.

BONUS na rozvoj – Ergo Aktiv o.p.s.

Novinky

18. 07. 2013

Nadační fond GSK rozdělil 1 milion korun na projekty zaměřené na seniory a nemocné

Na konci června zveřejnil Nadační fond GSK (NF GSK) výsledky letošního grantového řízení.


» více

08. 03. 2012

Aktivní senioři se na přednáškách dozvědí o výzkumu a vývoji léků

Moderní společnost zažila v posledních desetiletích velký pokrok v oblasti medicíny a farmacie. Díky němu se podařilo objevit účinnou léčbu řady závažných onemocnění, zlepšit kvalitu života pacientů a prodloužit jeho délku.


» více

17. 10. 2011

Společnost GSK stojí u vzniku Asociace firemních nadací a fondů

Česká pobočka farmaceutické společnosti GlaxoSmithKline se v září letošního roku stala jedním ze zakládajících členů nově vzniklé Asociace firemních nadací a fondů.


» více
Aktualizováno 10. 07. 2014 GlaxoSmithKline Česká republika.
© 2001-2014 GlaxoSmithKline a Pears Health Cyber.
Právní prohlášení | Prohlášení o ochraně soukromí